Kollektivt avtal finns för alla medlemmar och ingår i månadsavgiften.

I avgiften ingår följande tjänster från Telia:

  • Telia Bredband via Fiber, Bredband 100/10
  • Kanalpaket Lagom (22 kanaler)
  • Fast IP-Telefoni

Tilläggstjänster och extra avgifter, så som högre hastighet på bredband, fler tv-kanaler och samtalstid betalas av lägenhetsinnehavaren.

Felanmälan för någon av tjänsterna görs direkt till Telia på telefonnummer 90200