Det finns fyra rum för hushållssopor och kompost, två i varje hus. För övrig sortering finns ett grovsoprum i anslutning till garagen. Det grovsoprummet saknar sortering för fraktas själv till återvinningen.  Sopor får ej ställas på loftgångarna.