Håkan Magnusson     – Ordförande – 0705-79 60 46

Gustav Jakubek         – Ledamot

Curt Johanson           – Ledamot

Kristina Johansson    – Ledamot

Tommy Eklund           – Ledamot

Özgür Gülen              – Suppleant

Ulf Burström              – Suppleant

E-post: styrelsen@brflinjalen.se 

Vicevärd

Vår vicevärd Chariton Amanatidis finns på plats på expeditionen på tisdagar mellan 18.00–18.30 om inget annat angetts.

Det går också att ringa till Chariton på 072-226 54 00 eller skicka e-post till vv@brflinjalen.se.